2019-12-23 15:53:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
Február
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Tájékoztató a közgyűlés 2016. november 24-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre adott válaszokról

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2130-5/2017.

A közgyűlés 2016. november 24-én megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre – az

ülésen megválaszolt kérdések kivételével - adott válaszokról az alábbiak szerint

tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

1.) Sikari Kovács Béla Kecskemét, Balaton utca 5. II/8. szám alatti lakos felszólalásában a

kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban a következőket mondta el: a Kápolna utcában a

kerékpárúton való közlekedés balesetveszélyes, ezért célszerű lenne sebességkorlátozó

tábláknak a kihelyezése. A Rákóczi úton a kerékpárosok a kerékpárút helyett a járdán

közlekednek, s ezzel veszélyeztetik a gyalogosok biztonságát. Problémát jelent továbbá a

kerékpárosok zebrán való közlekedése is, mivel nem szállnak le a kerékpárról. Kérte a

kerékpáros közlekedés fokozott ellenőrzését. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy minél

több kerékpárút készüljön.

- Továbbá kérte, hogy a Széchenyivárosban a régebben kialakított parkolók felújításáról és

karbantartásáról intézkedjenek.

- Végezetül elmondta, hogy a városban vannak olyan területek, ahol az autók a zöldfelületen

parkolnak. A Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete kezdeményezte tiltó táblák kihelyezését,

ami önmagában nem elegendő. Egyeztetett a Kecskeméti Városrendészettel a tekintetben,

hogy a tiltó tábla mellett egy kiegészítő tábla is kerüljön kihelyezésre. Elfogadhatatlannak

tartja, hogy nem lehet megbüntetni azokat, akik a zöldfelületen parkolnak.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Kápolna utca szélessége, kiépítettsége megfelel a műszaki előírásoknak, ezért

sebességkorlátozás bevezetése nem indokolt. Az elmúlt időben több lakossági jelzés is érkezett,

melyben a kerékpárosok szabálytalan, járdán történő közlekedését kifogásolták. A bejelentések

alapján levéllel fordult a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetőjéhez, melyben a kerékpárosok

ellenőrzését kérte, annak érdekében, hogy a közlekedők a meglévő, kerékpározás céljára

megépített felületeket vegyék igénybe. Továbbá kérte a Kápolna utcában az érvényben lévő

sebességhatárokat szándékosan figyelmen kívül hagyó járművezetők szankcionálását is. A

kerékpárút hálózat fejlesztésével kapcsolatban tájékoztatta a felszólalót, hogy a 2014-2016.

közötti években a következő kerékpárutak kerültek megépítésre 13.000 m hosszúságban:

2

Kecskemét-Városföld kerékpárút, Georg Knorr út, az új busztelephely, az Ipar utca mentén

megépült kerékpárút, az SMR lökhárítógyárhoz vezető kerékpárút, a Búzakalász utca, a

Csalánosi út menti kerékpárút, a Kaffka Margit utcában lévő kerékpárút. Továbbá a 2015. és

2016. évben hozzávetőlegesen 10.000 m hosszon zárt, nyitott kerékpársáv, és kerékpáros

nyomok felfestésére került sor.

- A parkolóhelyek fejlesztése során - szem előtt tartva, hogy hol indokolt leginkább a parkoló

szám növelése - az elmúlt években jelentős parkoló építési és felújítási munkálatokra került sor

a Széchenyiváros több részén is. A parkoló építési és felújítási munkákat a jövőben is folytatni

kívánja az önkormányzat a mindenkori költségvetési forrás függvényében.

- Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Mötv.) 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás

alapján alkotta meg 2012. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a

tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának

szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 24/2012. (V. 31.)

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). Az Alkotmánybíróság azonban a

38/2012. (XI. 14.) AB határozatában alkotmányellenesnek ítélte az Mötv. 51. § (4) bekezdését,

valamint 143. § (4) bekezdésének e) pontját, ezért azokat 2012. november 15-i hatállyal

megsemmisítette. Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet megalkotására vonatkozó

felhatalmazást az Alkotmánybíróság megsemmisítette, így a közgyűlés a Rendeletet 2012

decemberében hatályon kívül helyezte. A Rendelet hatályon kívül helyezése óta rendszeresen

érkezett lakossági bejelentés, panasz a közösségi együttélés egyes szabályainak be nem

tartása, valamint ezek elmulasztása miatt a polgármesteri hivatalhoz, illetve a Kecskeméti

Városrendészethez. A jogszabályi felhatalmazás hiányában azonban nem volt lehetőség egyes

zavaró tevékenységek, vagy mulasztások tiltására, valamint a helyes cselekmények hatósági

úton, jogkövetkezményekkel való kikényszerítésére. A jelenleg hatályos Mötv.143. § (4)

bekezdés d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben

határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának

jogkövetkezményeit. Az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testületnek ismét

lehetősége nyílt Kecskemét közigazgatási területén, a magasabb szintű jogszabályok által nem

szabályozott, a közösségi együttélés szabályait tartalmazó új rendelet megalkotására, melynek

hatályba lépését követően a lakosságot zavaró egyes magatartások - többek között a

zöldfelületeken történő várakozás - szankcionálhatók lesznek. A közgyűlés várhatóan 2017.

első negyedévében dönt a közösségi együttélés szabályait tartalmazó új rendelet

megalkotásáról.

2.) Dr. Szentkirályi László Kecskemét, Bocskai u. 13. szám alatti lakos felszólalása során

elmondta, hogy több mint egy évvel ezelőtt a Kodály Intézet igazgatója szakmai anyagot

készített Kecskemét zenei életének távlati, jövőbeni alakítása tekintetében, de hosszú ideig

nem történt egyeztetés. Csikai Ildikó, mint Kodály rajongó szintén készített egy színvonalas

szakmai anyagot a 2017. évi Kodály-évforduló kapcsán, mely távlati elképzeléseket is

tartalmaz. Ennek kapcsán volt egy egyeztetés, azonban a város részéről nem jelent meg

egyetlen egy tisztségviselő sem, csak a szakosztály munkatársa. Megkérdezte, hogy az

önkormányzatnak a tárgyalásokat illetően mi a távlati elképzelése?

- Továbbá kérte, hogy az önkormányzat a Kecskemét City Balett társulat munkáit kísérje

figyelemmel, gondolkozzanak együtt a nagy ívű tervek megvalósítása tekintetében, hogy a

győri és pécsi balett mellett a kecskeméti balettet is hasonló ragon lehessen említeni.

3

- Kifogásolta, hogy a Nagykőrösi utca páros oldalán lévő járdaszakasz és kátyúinak a

kijavítása nem történt meg.

Mák Kornél alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az általa említett

egyeztetést a Humánszolgáltatási Iroda vezetője kezdeményezte és folytatta le, tekintettel arra,

hogy tudomásunkra jutott az emlékévben tervezett bizonyos programok azonossága mind

időben, mind a helyszín vonatkozásában. A találkozó, melyet a zenei szakterületen

hozzáértéssel rendelkező szakember vezetett, munkaértekezlet volt. A Kodály Emlékév

megfelelő előkészítése érdekében 2017. év elején folytatódnak az egyeztetések a

szakbizottságok tagjainak a részvételével.

- A Kecskemét City Balett társulat szakmai munkájának megítélésében egyetértett a

felszólalóval Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, aki a közmeghallgatáson adott

válaszában elmondta, hogy a balett társulat az önkormányzat számára is nagyon komoly

értéket képvisel, és bár a forrásai szűkösek, a lehetőségeihez mérten támogatja a Kecskemét

City Balett működését.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

az önkormányzat kezelésében álló közutak, kerékpárutak és járdák, valamint zöldfelületek

fenntartási és javítási munkáinak elvégzéséről közfeladat-ellátási szerződés alapján, éves

közszolgáltatási feladatterv szerint a Városgazdasági Nonprofit Kft. (jelenleg

Városüzemeltetési Nonprofit Kft.), mint közszolgáltató gondoskodik (a továbbiakban:

közszolgáltató). A Nagykőrösi utca páros oldalán meglévő járdaburkolat területén kialakult

lokális hibák kijavítása érdekében az észrevételt jeleztük nevezett közszolgáltatónak, azonban

a munka elvégzésére nem került sor. Felszólaló kérése ezért ismételten továbbításra került a

közszolgáltatónak azzal, hogy a tárgyi járdaszakasz állapotának felmérését követően a

balesetveszélyes hibák kijavítására a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében soron

kívül intézkedjenek.

3.) Dömötör Sándor Kecskemét, Lunkányi János u. 18-22. szám alatti lakos, mint a

Lunkányi János utca 18-22. szám alatti társasháznak a közös képviselője kérte a társasház

melletti bevezető szervizút javítását, tekintettel arra, hogy az rendkívül kátyús, s ez által a

gépjármű közlekedés balesetveszélyes.

- Továbbá elmondta, hogy a társasház előtt kihelyezett padok rossz állapotban vannak.

- Mindemellett kérte, hogy az egymás mögött elhelyezkedő, kettő 42 lakásos társasház között

lévő területen alakítsanak ki újabb parkolót a zöldfelület károsítása nélkül. A társasházak

közel vannak az Arany János Általános Iskolához, s ezért sok esetben a társasházhoz tartozó

parkolóban az ott lakók nem tudnak parkolni, mivel mások is oda parkolnak.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Lunkányi János utca 18-22. számú társasház előtti szervizút területén kialakult burkolati

hibák kijavítására és a társasház épülete előtti köztéri padok felújítására vonatkozó

észrevételét továbbítottuk a közszolgáltatónak azzal, hogy a munkát ütemezzék be a 2017. évi

feladatok közé, és annak végrehajtásáról mielőbb gondoskodjanak.

- Az elmúlt években jelentős parkoló építési és felújítási igény merült fel, és azoknak csak egy

része volt megvalósítható. A nem teljesített igényeket mérlegelni kell, melynek során szükséges

figyelembe venni, hogy hol a leginkább indokolt a parkoló szám növelése (pl. köznevelési

intézmények előtt, túlzsúfolt tömbházas beépítésű területen, stb.). Fentieket figyelembe véve a

parkoló építésre vonatkozó javaslat indokolt, azonban a Lunkányi János utca 18-22. számú

társasházak között meglévő szűk közterület és a már kialakult zöldfelület miatt külön

tanulmányt kell készíteni a parkolók lehetséges kialakítására.

4

Jelenleg a lakókörnyezetükben a társasház előtti várakozóhelyeken felül a Világ utcai

közintézmények és a Széchenyi sétányi garzonház, valamint az élelmiszerbolt épülete által

határolt területen áll rendelkezésre jelentős mennyiségű szilárdburkolatú várakozóhely.

4.) Nótin Imre Kecskemét, Lánchíd utca 1/A. szám alatti lakos felszólalása során

elmondta, hogy a Lánchíd utcai óvoda, bölcsőde és az iskola előtti járdarészek nagyon

hézagosak, balesetveszélyesek. Kérte, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten az

említett területen javítsa ki a járdarészeket.

- Továbbá elmondta, hogy a Lánchíd utca 1/A. szám alatti társasház beadvánnyal élt Dr. Határ

Mária jegyzőhöz. A helyrajzi szám félreértelmezésre, elírásra került, miszerint egyes lakók a

jelenlegi helyrajzi szám alapján nem is ott laknak. A társasház beadványa illetékesség miatt

átkerült egy másik település jegyzőjéhez, ahonnan azt a választ kapták, hogy ők sem

illetékesek. Kérte Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy nézzen utána az ügynek, hogy illetékességből

eljárhat-e.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Lánchíd utcai közintézmények előtti járdaszakaszok területén kialakult burkolati hibák

kijavítására vonatkozó észrevételt továbbította a közszolgáltatónak azzal, hogy a munkát

ütemezzék be a 2017. évi feladatok közé, és annak végrehajtásáról mielőbb gondoskodjanak.

- Dr. Határ Mária jegyző a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a társasház

vonatkozásában hozzá érkezett panaszbeadvány, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy a

társasház 2/2016. (V.27.) határozatát az intézőbizottság korábbi elnöke nem hajtja végre.

Panaszához azonban nem csatolt 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, mellyel

eljárási jogosultságát igazolta volna. A panaszos a társasház címét beadványában Lánchíd u.

1/A-ként jelölte meg. Az ingatlan-nyilvántartásban - vélhetően elírás folytán - ezen a címen

olyan társasház szerepel, amelyben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

tulajdonjoggal rendelkezik. A rendelkezésére bocsátott adatok alapján az volt megállapítható,

hogy a panasszal érintett társasházban rendelkezik az önkormányzat tulajdonjoggal. Ez a tény

a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015.

(VI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja értelmében kizárási okot képez, ugyanis a

jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben az illetékességi területén működő helyi

önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó

szervezet társasházi tulajdonostársként az eljárás érintettje. Ezért járt el a Kormányhivatal

kijelölése folytán az ügyben Kunszentmiklós Város jegyzője, aki a hiányosan benyújtott

panasz folytán nem indított törvényességi felügyeleti eljárást. A panaszos kérelmét ismételten

benyújtotta, mellyel együtt immár az eljárási jogosultságát is igazolta. A panasz kivizsgálása

jelenleg folyamatban van.

5.) Apró János Kecskemét, Beretvás köz 245. szám alatti lakos felszólalása során a

következőket mondta el:

- A Búzakalász utca aszfaltozása ugyan a közeljövőben elkészül, de járdaépítésre eddig nem

került sor. Az ott lévő vállalkozások azt kérik, hogy az aszfaltozással egy időben a

csapadékvíz elvezetése is kerüljön megoldásra, mert a régi TSZ központ bejáratánál lévő

buszmegállónál nincs megoldva a víz elvezetése.

- Problémaként említette, hogy a Beretvás közben évek óta növekszik az átmenő forgalom. Az

ott lakókon segítene, ha az átmenő forgalom a Decathlonnál átkötésre kerülne a Helvéciai

útra. Javasolta, hogy ugyanúgy erősítsék meg az útpadkát, mint ahogy az elmúlt hónapban

történt a Helvéciai út és a Jakabszállás felé vezető útnál.

5

- Továbbá elmondta, hogy Kadafalva lakói évtizedek óta kérik a kerékpárút összekötését,

melynek legfőbb akadálya az autópálya.

- Kifogásolta továbbá, hogy a Gerlice utca közvilágítása 2016. évben nem valósult meg,

holott erre ígéretet kaptak. A német lakópark mellett, a Szárcsa utcától az Izsáki út felé 150

méteres útszakaszon sincs közvilágítás. Átmeneti megoldás lehetne 1 db napelemes lámpa

kihelyezése, amire korábban szintén volt ígéret.

- Kérte továbbá a Párkány utcában a padka rendezését, mivel a keskeny utcában kettő jármű

nem fér el egymás mellett.

- A Gerbera utcában 5 méteren belül 2 db lámpatest van, az egyik napelemes. Kérte, hogy a

kettő közül az egyiket szereljék le és helyezzék át máshova.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

Kecskemét város sikeresen pályázott a TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 „Gazdasági

területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” programban, melynek része a Búzakalász

utca burkolat felújítása is. Természetesen a felújítás során a vízelvezetésre is gondot fordít az

önkormányzat. A feladatot azonban nehezíti, hogy zárt csapadékcsatorna a közelben nincs,

így csak szikkasztással lehet a csapadékvíz elvezetését megoldani.

A Beretvás köz területén nemesített padka kivitelezésére, valamint a Párkány utca

útpadkájának karbantartására vonatkozó észrevételt továbbította a közszolgáltatónak azzal,

hogy a munkát ütemezzék be a 2017. évi feladatok közé, és annak végrehajtásáról mielőbb

gondoskodjanak.

- Az 53101. számú Kecskemét-Ballószög összekötő út M 5 autópálya feletti átvezetését

szolgáló híd szélessége kétszer egy sávos, a gyalogos és kerékpáros átvezetés nem megoldott.

Emiatt a településrészre kivezető kerékpárút megszakad, majd a híd után folytatódik, így a

gyalogosok és a kerékpárosok az úttestre kényszerülnek. A térség jelentősen fejlődik, az út és a

híd könnyű és nehéz gépjármű forgalma számottevően megnövekedett. A megoldás a híd

kiszélesítése lenne, amit több alkalommal jeleztünk az Alföld Koncessziós Autópálya Zrt.-nek,

amely az M5 autópálya üzemeltetője. Sajnálatos módon azonban az üzemeltető válasz

leveleiben több alaklommal megerősítette, hogy a híd szélesítésére nincs lehetőség.

- A Gerlice utca közvilágítás-fejlesztésével kapcsolatosan felszólaló igényét nyilvántartásba

vettük, a további több mint 1700 közvilágítási lámpahely kialakítására vonatkozó igénnyel

együtt szerepel a nyilvántartásunkban, amire az elmúlt évek költségvetése nem tartalmazott

fedezetet. Tájékoztatta továbbá a felszólalót arról, hogy e célra rendelkezésre álló mindenkori

források felhasználása elsősorban a nagy forgalmú gyűjtő utakon, közlekedésbiztonság

szempontjából kiemelt csomópontok helyszínein lehetséges.

- A Gerbera utcában a lámpatest áthelyezésének lehetőségét a közvilágítás üzemeltetésével

megbízott vállalkozó szakemberei fogják megvizsgálni.

6.) Cseri József Kecskemét-Hetény, Úrihegy tanya 133-2. szám alatti lakos kifogásolta,

hogy a Szigeti közben a földút gyalogosan és autóval is járhatatlan. Továbbá 3-4 évvel ezelőtt

kaptak ígéretet a közvilágítással kapcsolatban, ugyanis 800 méteren belül csak kettő lámpatest

van. Kérte, hogy vizsgálják felül a Szigeti közben lévő földutat, valamint azt, hogy a

közvilágítás bővíthető-e.

- Továbbá elmondta, hogy a Kecskemétet Hetényegyházával összekötő úton nagy az

utasforgalom, főleg a diákok tekintetében. Ezen az útszakaszon gyalogos-átkelőhely

felfestését, vagy sebességkorlátozást javasol.

- A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy hulladékgyűjtő sziget van a

Reile Géza utcában, ahova válogatás nélkül letesznek mindenféle szemetet, s e miatt a

környéken tarthatatlan az állapot, sőt a 15-20 éve ültetett „béke fát” sem tisztelik.

6

Valamilyen megoldást kellene találni erre a helyzetre.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a kezelésében lévő helyi közutakon a

vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szakmai szabályoknak megfelelően a forgalom

biztonságának, valamint a műszaki követelmények érvényre juttatása érdekében végzi a

közutak üzemeltetését, ennek keretében a földúthálózat fenntartását és szükség szerinti

javítását. A földutak fenntartását, a csapadékos időjárást követően, tavasszal, a talaj

részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását

lehetőség szerint évente kétszer kell rendezni. A Szigeti köz (hrsz.: 32229/2) karbantartásáról

a közszolgáltató 2016. március 17-én és 2016. augusztus 5-én gondoskodott. A fentiek

ellenére a javított földút állapotára vonatkozó észrevételt továbbítottuk a közszolgáltatónak

azzal, hogy indokolt esetben a járhatóság biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket

tegyék meg. A Szigeti köz közvilágítás-fejlesztésével kapcsolatban tájékoztatta a felszólalót,

hogy az igényt nyilvántartásba vettük, a további több mint 1700 közvilágítási lámpahely

kialakítására vonatkozó igénnyel együtt szerepel a nyilvántartásunkban, amire az elmúlt évek

költségvetése nem tartalmazott fedezetet. Tájékoztatta továbbá a felszólalót arról, hogy e

célra rendelkezésre álló mindenkori források felhasználása elsősorban a nagy forgalmú

gyűjtő utakon, közlekedésbiztonság szempontjából kiemelt csomópontok helyszínein

lehetséges.

- Az említett 5218. jelű út, az országos közúthálózat része ezért a gyalogos-átkelőhellyel és

sebességkorlátozással kapcsolatos javaslatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun

Megyei Igazgatósága részére továbbítottuk.

- A Reile Géza u. 20-22. között található szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatosan 2016.

november 4. napján a helyszíni bejárás során megállapítást nyert, hogy a gyűjtősziget állapota

átlagos, a sziget környezetében csekély mennyiségű építkezési törmeléket találtunk, mely nem

indokolja a sziget megszüntetését.

7.) Görbe Gyula Kecskemét, Irinyi utca 45. szám alatti lakos felszólalása során

megkérdezte, hogy mi az elképzelése az önkormányzatnak a Március 15. utca - Irinyi utcai

kereszteződés tekintetében? Az említett csomópontban kaotikus állapot uralkodik, a

problémát a hetényegyházi közlekedés becsatlakozása is fokozza. Véleménye szerint a

kereszteződésben a lámpa kihelyezése lenne a legmegfelelőbb megoldás.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról , hogy

2017. évben az a cél, hogy tárgyi csomópont plusz forgalmi sávok építésével és jelzőlámpával

történő korszerűsítésének tervei elkészüljenek, az engedélyek rendelkezésre álljanak.

Tekintettel arra, hogy a beavatkozás költsége jelentős, így az átépítést pályázati forrás

felhasználásával kívánja az önkormányzat megvalósítani.

8.) Varga Gergelyné Kecskemét, Zágoni utca 25. szám alatti lakos felszólalása során

kifogásolta az utak állapotát a Rendőrfaluban. A Zágoni utcában az aknafedelek 20

centiméterrel magasabban vannak, mivel az út megsüllyedt. Továbbá a Lőcsei utcában is

nagyon rossz az út minősége.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Zágoni utca és Lőcsei utca területén kialakult burkolati hibák kijavítására vonatkozó

észrevételt továbbította a közszolgáltatónak azzal, hogy a munkát ütemezzék be a 2017. évi

feladatok közé, és annak végrehajtásáról mielőbb gondoskodjanak.

7

9.) Posta Mihályné Kecskemét, Akadémia krt. 22. szám alatti lakos felszólalása során

elmondta, hogy az Akadémia krt. 26. számú ház oldalánál korábban kihelyeztek egy

forgalomterelő kordont, amely jelenleg hiányzik, s helyén már csak a csavarok vannak. Ez így

nagyon balesetveszélyes, kérte a probléma megoldását.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

Akadémia krt. 26. szám alatti társasház épülete sarkánál hiányzó behajtás-gátló oszlopok

pótlására vonatkozó észrevételt továbbította a közszolgáltatónak azzal, hogy a munkát

ütemezzék be a soron következő feladatok közé és annak végrehajtásáról mielőbb

gondoskodjanak.

10.) Szénási József Kecskemét, Szolnoki út 8. szám alatti lakos felszólalása során

megkérdezte, hogy az önkormányzatnak a továbbiakban van-e valamilyen elképzelése az

Ürgéssel - különösen a Kórház és az Epreskert utcával - kapcsolatban, mivel ott áldatlan

állapotok vannak.

- Továbbá megkérdezte, hogy az aluljáró után található parkolót - a Filippi Lámpa Áruház

előtt - le lehetne-e aszfaltozni egy „erősebb” burkolattal.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció a Kossuth körút - Erzsébet

körút - Kuruc tér - Csáktornyai utca - Kecskemét-Fülöpszállás vasútvonal - Szultán utca által

határolt területen valósult meg. Ennek keretében a következő építési jellegű projektelemek

kivitelezésére került sor: 12 darab önkormányzati bérlakás teljes körű felújítása, új közösségi

ház építése, kommunális hulladékgyűjtő pont kialakítása, uniós normáknak megfelelő

játszótér építése, sportudvar kialakítása, a Műkerti sétány középső részének felújítása, új

utcabútorokkal, hulladék- és kerékpártárolók elhelyezésével, fedett buszvárók kialakítása a

Műkerti sétányon, az Erzsébet és Kossuth körút mentén, faültetés, padka- és árokrendezés a

két körút mentén, aszfaltozott utak építése a Gödröstemető, Dankó Pista és Puskás Tivadar

utcákban, útfelújítás a Mezei és a Zsinór utcában. Ezen felül környezet- és településképvédelmi

beavatkozások történtek a Kórház utca déli részén, amelynek lényege az illegális

hulladéklerakó megszüntetése és zöld térfal kialakítása volt a településkép javítása érdekében.

A beavatkozás eredményeképpen a Kórház utcával párhuzamosan a déli utcafronton 530

méter hosszban és 17,5 méter szélességben növénytelepítés történt.

- A Szolnoki út 10. szám alatti ingatlan előtti parkoló burkolatának új kopóréteg beépítésével

történő teljes körű felújítására pénzügyi fedezet hiányában nincs lehetőség, illetve nincs is

tervbe véve. A tárgyi parkoló területén kialakult burkolati hibák kijavítására vonatkozó igény

továbbításra került a közszolgáltatónak azzal, hogy a munkát ütemezzék be a 2017. évi

feladatok közé, és annak végrehajtásáról mielőbb gondoskodjanak.

11.) Fülei László Kecskemét, Vikár Béla utca 4. szám alatti lakos felszólalása során

elmondta, hogy a Vikár Béla utca 160 méter hosszú: a Serfőző utcától az Attila utcáig 75

méter, az Attila utcától a Szent Miklós utcáig 85 méter. A 75 méteres szakasz bevonásra került

a fizető várakozóhelyek közé, a 85 méteres szakasz azonban nem. Ezen a 85 méteres

szakaszon áldatlan állapotok vannak és nagyon sok autó a zöldfelületen parkol. Az Attila utca

szintén nem került bevonásra. Az Attila utca egy keskeny utca, s a Szent Gellért utcáig kb. 20

autó áll a zöldfelületen. Kérte, hogy a 85 méteres terület is kerüljön bevonásra a fizető

várakozóhelyek közé.

- Kifogásolta továbbá, hogy a Vikár Béla utcai szakaszt gyorsulási versenyekre is használják

egyes autók éjjel-nappal. Ezen a kis szakaszon 80-90 km/óra sebességgel mennek az autósok.

8

- Továbbá elmondta, hogy az Attila utcában a torkolatnál öböl alakult ki. Itt a bitument úgy

alakították ki, hogy az ott lévő gödörben lefolyó van, ami egy óra alatt megtelik vízzel, s

utána mossa a ház falát. Felvette a kapcsolatot a BÁCSVÍZ Zrt. egyik munkatársával, s azt a

tájékoztatást kapta, hogy ez a probléma az önkormányzathoz tartozik. Ez ügyben levelet írt a

Városüzemeltetési Osztálynak. Véleménye szerint néhány méteres átfúrással össze lehetne

kötni a meglévő csatornarendszerrel.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy Kecskemét

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó

várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a

várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV. 28.) új önkormányzati

rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) elfogadásáról a közgyűlés 2016. április 28. napján,

a Rendelet módosításáról 2016. június 30. napján döntött. A Rendelet 2016. július 1. napján

lépett hatályba. A Boldogasszony tér és Katona József Gimnázium környékén lévő, a korábbi

szabályozás értelmében díjmentes parkolásra lehetőséget biztosító utcák közül a következő

utcák kerültek bevonásra 2016. július 1. napjától a díjfizetési övezetbe: Boldogasszony tér,

Garam utca, Szamos utca, Serfőző utca, Lajta utca, Vikár Béla utca Attila utcáig. Tekintettel

arra, hogy a Vikár Béla utca Serfőző utca és az Attila utca közötti szakasza vonatkozásában

érkezett lakossági megkeresés a Kecskeméti Városrendészethez a tekintetben, hogy az utca e

szakasza túlzsúfolt, illetve, hogy az ott várakozó autók akadályozzák az ott lakókat a

parkolásban, az ingatlanukhoz történő ki- és beállásban, így csak ezen szakasz került

bevonásra.

Az elmúlt fél év tapasztalata, hogy az új területek bevonását követően a szomszédos, jelenleg

díjmentes parkolásra lehetőséget biztosító utcákon, illetve utcaszakaszokon - jelen esetben az

Attila utcán, illetve a Vikár Béla utca Attila utca és Szent Miklós utca közötti szakaszán -

várakoznak az autók, ezáltal ezen utcák is túlzsúfolttá váltak.

Tájékoztatta a felszólalót, hogy az önkormányzat céljai között szerepel a fent nevezett

területek tehermentesítése, azonban ehhez a Rendelet módosítása szükséges, melyről a

közgyűlés dönthet.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a

Vikár Béla utcában tapasztalt gyorshajtások visszaszorítása érdekében levéllel fordult a

szabálysértések szankcionálása területén hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Kecskeméti

Rendőrkapitányság vezetőjéhez, melyben kérte a szükséges intézkedés megtételét.

- Az Attila utca Vikár Béla utcai kereszteződése vízelvezetésének fejlesztési lehetőségeiről

egyeztetünk a BÁCSVÍZ Zrt. illetékes szakembereivel, melynek eredményéről külön levélben

kap tájékoztatást a felszólaló.

12.) Szabó Mihály Kecskemét, Eszperantó utca 10. szám alatti lakos felszólalása során

kérte, hogy a Rákóczi utca elejére tűzzománcból a névadó képmása kerüljön kihelyezésre.

Továbbá javasolta, hogy a tűzzománc képmás alatt kerüljön elhelyezésre egy pénzérmével

működő zenelejátszó, ami a Rákóczi-indulót játszaná. Kérte az önkormányzat támogatását.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. októberben megvásárolta Pálfy Gusztáv

kecskeméti szobrászművész II. Rákóczi Ferencet ábrázoló bronz domborművét, amelynek

elhelyezése jelenleg az egyeztetési, előkészítési szakaszban van. A tervek szerint a műalkotás

2017. márciusban kerül elhelyezésre a Rákóczi úton.

9

13.) Csákváry János Kecskemét, Liszt Ferenc utca 15. szám alatti lakos elmondta, hogy a

Hunyadivárosból jövet, az aluljáróból felérkezve, jobbra fordulva az aszfalt teljesen fel van

gyűrődve és nagyon rázós. Az összes autóbusz, ami Békéscsaba felől érkezik, ott fékez és

felgyűri az aszfaltot. Nem egy nagy területről van szó, mindössze 25 méter lenne ez az

útszakasz, amit javítani kellene.

- Kifogásolta, hogy a Rákóczi úton megépült kerékpárút helyett a kerékpárosok zöme a járdát

használja.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

Kecskemét város sikeresen pályázott a Kuruc krt. - Szolnoki út - Bem utca közúti

csomópontban turbó körforgalom építésére. A beavatkozási területen a teljes útpálya

megerősítésre, felújításra kerül a Bem utca tengelyétől számított 60 m hosszon is. Így, az

említett 25 m burkolat felújítása is megvalósul. A munkálatok 2017 második félévben

kezdődnek meg.

- Az elmúlt időben több lakossági jelzés is érkezett, melyben a kerékpárosok szabálytalan,

járdán történő közlekedését kifogásolták. A bejelentések alapján megkerestük a Kecskeméti

Rendőrkapitányság vezetőjét, melyben többek között a Petőfi Sándor utca, Nagykőrösi utca,

valamint a Rákóczi út vonatkozásában a kerékpárosok ellenőrzését kértük annak érdekében,

hogy a közlekedők a meglévő, kerékpározás céljára megépített felületeket vegyék igénybe.

14.) Volcz Dénes Gáborné, Kecskemét Nagykőrösi utca 21. szám alatti lakos kifogásolta,

hogy a Nagykőrösi utca el van hanyagolva, mellyel kapcsolatosan a következőket mondta el:

- Zavarja az ott lakókat, hogy már 10 éve fel van állványozva a „volt Bőrgyógyászat” épülete.

Az állványzat alatt a víz is összefolyik 2-3 méter hosszan, 3-4 cm magasan és nem lehet

közlekedni. Havazáskor nem takarítja senki a havat, sőt a sarki épület előtti terület is ilyen.

Ugyanez az eset a Nyár utca sarkánál is. Életveszélyes a közlekedés télen. Megkérdezte az ott

lakók nevében, hogy kinek a tulajdona az épület, mire fogják hasznosítani?

- Elmondta továbbá, hogy az utcában sok olyan fa található, ami már el van öregedve, az ágak

lehajlanak, sőt a közvilágítást is eltakarják, a fák gyökerei felnyomják a járdát.

- Végezetül a kerékpárosok közlekedését kifogásolta, akik a járdát használják közlekedésre.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

ingatlan a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatok szerint 2006. május 23. napjától a

„Huszár 99” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos

tulajdonát képezi. Az önkormányzat az érintett ingatlan tekintetében aktuális hasznosítási,

befektetői tervekről információval nem rendelkezik, valamint a magántulajdonban lévő,

valóban rossz műszaki állapotú épülettel kapcsolatos felújítási folyamat gyorsítására sincs

lehetősége.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló

1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az

ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, tömbtelken a külön

tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartására vonatkozó kötelezettség keretében a felsorolt közterületek hó- és

síkosságmentesítéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A kötelezettség

betartását a Kecskeméti Városrendészet is ellenőrzi.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ingatlantulajdonosok a fenti jogszabályi

kötelezettségüknek nem minden esetben tesznek maradéktalanul eleget. Az önkormányzathoz

számtalan lakossági észrevétel érkezik, mely a járdák balesetveszélyes állapotát kifogásolja.

10

A fentiekre figyelemmel belvárosi ingatlanok tulajdonosait, társasházak kezelőit levélben

hívjuk fel a jogszabályi kötelezettségük betartására.

- A közszolgáltató az önkormányzat kezelésében álló park fenntartási munkák elvégzéséről

közfeladat-ellátási szerződés alapján, éves közszolgáltatási feladatterv szerint gondoskodik.

- A válasz megegyezik Csákváry János hasonló felvetésére adott válasszal.

15.) Jászfalvi József Kecskemét, Tövis utca 20. szám alatti lakos felszólalása során

elmondta, hogy Kadafalvára a helyi járatú busz kiközlekedésére már többször kaptak ígéretet.

Az ott lakók azt szeretnék, hogy Kadafalvára csak azokban az időpontokban menjen ki helyi

buszjárat, amikor a helyközi járatot nem tudják igénybe venni. Ez általában hétvégén van,

amikor csak 2 óránként közlekedik busz. Ezzel kapcsolatban olyan információt kaptak, hogy

azért nem valósulhat meg, mivel nincs buszforduló Kadafalván és először ezt kellene

kiépíteni.

Véleménye szerint ezt meg lehetne úgy is oldani, hogy a busz bemegy egy ilyen utcán, egy

másik utcán pedig visszajön és már meg is fordult.

- A kadafalvi lakók kérését tolmácsolja, miszerint időszerű lenne a Beretvás köz felújítása:

egyrészt nagy a forgalom, másrészt keskeny az út és így veszélyes közlekedni rajta. Javasolta,

hogy a következő évi költségvetésbe tervezze be ezt a város.

- Megkérdezte, hogy a földes utak karbantartásával kapcsolatban az új munkagépek

beszerzése megvalósult-e és igénybe lehet-e venni ezeket a földes utak gyakoribb

karbantartása érdekében.

- A lámpatestekkel kapcsolatban már nagyon sokszor kérték, hogy egyes helyekre új

lámpatesteket rakjanak ki, illetve Kadafalván az egyik szakaszon már 3 napja nem világítanak

a lámpatestek a Boróka utcán. Ezekkel a kéréseikkel kapcsolatban mindig azt a választ

kapják, hogy nehéz a DÉMÁSZ-szal egyezkedni, mivel új tulajdonos van stb. és hogy ez a

DÉMÁSZ-ra tartozik, csak ők tudják megcsinálni.

- Végezetül elmondta, hogy a közgyűlés szeptemberi ülésének jegyzőkönyvében látta, hogy

olyan döntés született, hogy a Bem utca és a Kuruc körút között egy körforgalom fog épülni,

melynek a költségvetése 1,27 Mrd Ft. Megkérdezte, hogy ez az összeg hogyan jött ki a

körfogalom építésére.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy

Kecskemét-Kadafalva településrésznek az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi

személyszállításba történő bekapcsolása jelenleg is folyamatban van. A közszolgáltatás

kiterjesztése a városrészbe Felsőszéktó bekapcsolásával összhangban valósul meg. Az

előkészítés során létesül egy buszforduló a Darázs és a Mókus utca kereszteződésénél, és új

megállóhelyek létesülnek a Darázs utcán, valamint a Csalánosi körúton. Ezzel párhuzamosan

készítjük elő a közlekedési szolgáltatóval a közforgalmú menetrend módosítását. Remélhetőleg

2017. év második felében már helyi járatú autóbusszal lehet Kadafalvát is elérni.

- A Beretvás köz felújítása során - tekintettel az ott lévő nagy forgalomra - meg kell oldani a

burkolat szükség szerinti szélesítését és megerősítését is, ami összességében jelentős költséget

eredményez. Az ehhez szükséges forrás teljes egészében jelenleg nem áll az önkormányzat

rendelkezésére, ezért keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek az ilyen összekötő

utak felújítására vonatkoznak.

- Az önkormányzat 2016. évben 50 millió forintot biztosított a Kecskeméti Városgazdasági

Nonprofit Kft. részére kifejezetten a földutak fenntartásához hasznosítható gépek beszerzésére.

11

A forrásból nevezett közszolgáltató az alábbi gépeket szerezte be:

- OK F 106 A típusú gréder,

- STRAVOSTROJ W 1500 típusú használt úthenger,

- ATLAS TEREX 1304 típusú forgó kotró munkagép,

- NOA-720 forgalmi rendszámú MAN TGL 7.180 típusú tehergépjármű.

- A Boróka utcai közvilágítás hibát a szolgáltatónak bejelentettük, a visszajelzés szerint a

hibát javították.

Az egyéb területeken a közvilágítás fejlesztését fontos feladatnak tekintjük, és folyamatos

kapcsolatot tartunk az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-vel, mint hálózati elosztóval,

amely mellett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé is fordultunk.

Ebben az évben a hálózatfejlesztést nem igénylő közvilágítási fejlesztés keretében 142 db

lámpatestet helyezünk ki, és törekszünk arra, hogy a további években is hasonló mértékben

fejlesszük a közvilágítást. Ehhez azonban már elengedhetetlen a hálózat fejlesztése, melyet

csak az elektromos hálózat tulajdonosa, a hálózati elosztó jogosult végezni.

Remélhetőleg a megtartott egyeztetések eredményeként a hálózatfejlesztések felgyorsulnak, és

az önkormányzat által is tervezett ütemben tudjuk a következő években a közvilágítást

fejleszteni.

- A Kecskemét, Kuruc krt. - Szolnoki út - Bem utca közúti csomópontban tervezett beruházás

keretében egy turbó körforgalom létesül, melynek mintegy 1,27 Mrd Ft költségvetése az

útépítési és járulékos költségein (pl.: műszaki ellenőr, projekt menedzsment, közbeszerzés

lebonyolítás stb.) felül tartalmazza a Kuruc körúton 2010-ben megépült CS2-0-0 nagy

átmérőjű (1600mm) főgyűjtő csatorna 110 m hosszon történő továbbépítésének, és ehhez

csatlakoztatva a vasúti vágányok irányába 85 fm hosszon új 1000 mm átmérőjű csapadék

csatorna létesítésének is a költségeit, amelyek önmagukban százmilliós nagyságrendűek.

Mindemellett a teljes beavatkozási területen az összes közművet (ideértve a vizet, szennyvizet,

gázt, elektromos és távközlési vezetékeket) ki kell váltani. A vasúti aluljáró mindkét oldali

támfalát 40 m hosszon el kell bontani, és új támfalat kell építeni annak érdekében, hogy az

aluljáróból az útpályát ki lehessen szélesíteni. Természetesen a beavatkozási területen a teljes

útpálya megerősítésre, felújításra kerül. Fentiekből kiderül, hogy a projekt igen összetett

műszaki tartalommal rendelkezik, amely indokolja a jelentős megvalósítási költséget.

16.) Dr. Almási Ferenc Benedek Kecskemét, Fagyöngy utca 8. szám alatti lakos a

kerékpárutakkal kapcsolatban kifogásolta, hogy azok karbantartása az elkészültük után

elmarad. Például a Vízmű melletti kerékpárút folyamatosan keskenyedik, ahogy a gaz, a

tarack ellepi. Úgy gondolja, hogy a megvalósult beruházások karbantartására is szükség

lenne.

- A Petőfivárosban a csatorna fedlapok olyan magasságot érnek el az átlagos szinthez képest,

hogy az autók alját az első ilyen fedlap leszakítaná. Valamilyen módon tehát rendezni kellene

ezt a problémát. A Szüret utca a petőfivárosi építkezések során szinte gerincútvonallá vált. A

Búzavirág utca és a hátsó körút közötti kb. 150-200 méteres szakasz a legrosszabb, amelyen

minden nap végigmegy. Úgy gondolja, hogy az Egyetértés utca felújítása után körbe kellene

nézni még a környéken és legalább egy „tűzoltó jellegű” javítást kellene végezni.

- Megkérdezte továbbá, hogy tervbe van-e véve, hogy az Izsáki út esetleges négysávosítása

esetén a Hullám Vendéglő csomópontja kialakítható-e úgy, hogy a forgalom egy része ne a

Széchenyivárosra terelődjön át.

- Kifogásolta továbbá az útburkolati jelek felfestését. Nagyon sok forgalmas út - például a

Hetényi út, az Erzsébet krt., a Kossuth krt. egyes szakaszai - felezővonala elenyésző

mértékben van felfestve. Úgy gondolja, hogy ez biztonságtechnikai kérdés.

12

- Megkérdezte továbbá, hogy a Rákóczi út burkolatának az elkészítésénél, illetve a

tervezésénél számoltak-e ilyen tengelyterheléssel, mert a nem túl rég elkészült burkolat - a

város felé haladva, a jobb oldalon - közepe már fel van szálkásodva. A kövek között 1-1,5

centiméteres szintkülönbség van ott, ahol a kerék érinti az útburkolatot.

Ez vagy kivitelezési, vagy tervezési probléma, de tönkre fog menni, ha ez nem lesz kijavítva.

- Felszólalása végén megkérdezte, hogy mi a sorsa a volt Tüdőkórháznak? Az épületet

körülvevő növényzet egy kis botanikai kert jelleggel működött, ami valószínűleg

visszafordíthatatlanul elpusztult. De abban az esetben, ha az épület maga nem kerül

valamilyen módon hasznosításra, vagy állagmegőrzésre, akkor legalább azt el kellene érni,

hogy azt a növényzetet valamilyen módon közhasználatba vegyék, mert azon a részen azért

nem olyan nagyon sok közpark vagy zöldterület van, és úgy gondolja, hogy vissza kellene

állítani a 25-30 évvel ezelőtti állapotot, legalábbis rendezettség szintjén és lehetővé tenni,

hogy ezt használják Kecskemét lakosai.

- Végezetül elmondta, hogy szeretne választ kapni arra is, hogy amennyiben az önkormányzat

rendeletet alkot, illetve módosít - jelen esetben Kecskemét településrendezési tervére utal - ,

amely az ingatlanok értékét jelentősen csökkenti, abban az esetben a kártalanításra miért nincs

a rendeletben valamilyen szabályozás. Konkrét példát említ: a rendezési terv

megváltoztatásával Kecskemét-Hetényegyházán a Nyíri erdő-lajosmizsei vasút-kerekegyházi

vasút közötti háromszög területének egy részét átminősítették. Így a korábban a lakóház

beépítés helyett az erdőgazdasági terület lett, ahová kilátót lehet építeni, de lakóházat nem. Ez

az átminősítés az ott ingatlannal rendelkezőknek az ingatlan értékét a tizedére csökkentette le.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy az

önkormányzat kezelésében álló közutak, kerékpárutak és járdák, valamint zöldfelületek

fenntartási és javítási munkáinak elvégzéséről közfeladat-ellátási szerződés alapján, éves

közszolgáltatási feladatterv szerint a közszolgáltató gondoskodik. A Vízmű utcai kerékpárút

padkarendezése és a Szüret utcai burkolatsüllyedések megszüntetésére vonatkozó észrevételt

továbbítottuk a közszolgáltatónak azzal, hogy a munkát ütemezzék be a 2017. évi feladatok

közé, és annak végrehajtásáról mielőbb gondoskodjanak.

- Az 52. számú főút (Izsáki út), az 5218. j. Kecskemét-Kerekegyháza ök. út (Vízmű utca), az

5314 j. Kiskecskemét ök. út (Könyves Kálmán körút) az országos közúthálózat része, melynek

kezelője nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az országos

közúthálózaton történő fejlesztéseket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi. Az 52.

számú főút fejlesztése nem tartalmazza a Vízmű utcai csomópont korszerűsítését.

- Az 5218. számú országos közút, valamint az 5. számú országos közút részét képező Kossuth

krt. és Erzsébet krt. területén folyó évben végzett burkolati jelek festésével kapcsolatos kérdést

továbbítottuk az érintett, állami tulajdonban lévő utak vonatkozásában feladatkörrel

rendelkező Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának azzal, hogy

észrevételét vizsgálja meg, és annak eredményéről a felszólalót tájékoztassa.

- A Rákóczi út a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című, DAOP-2.1.1/B-09-2009-0019

azonosító számú projekt keretében készült el. 2016 októberében az önkormányzat jelezte a

projektet koordináló Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felé a felszólaló által is észlelt

meghibásodásokat és kérte, hogy a szükséges javításokat a garanciális munkák keretében a

kivitelezővel végeztesse el.

- A volt Tüdőkórház épülete a kecskeméti 6057 hrsz-ú ingatlanon található. Az ingatlan

magántulajdonban van, a tulajdonos évekkel korábban vásárolta meg a Bács-Kiskun Megyei

Önkormányzattól. Önkormányzatunk az érintett ingatlan tekintetében a tulajdonos esetleges

befektetői, hasznosítással kapcsolatos terveiről információval nem rendelkezik.

13

Az ingatlannal szemben található, a Kerkápoly utca ellentétes oldalán álló, állami

tulajdonban lévő 6124/8 hrsz-ú ingatlan, amely a korábbi Kecskeméti Főiskola, jelenleg

Pallasz Athéné Egyetem kezelésében van, és a Kertészti Főiskolai Kar botanikus kertjeként

működik. A fent nevezett ingatlanokkal kapcsolatos állagmegóvási, felújítási munkálatok

elvégeztetésének, valamint a botanikus kert növényzete gondozásának előírására nincs

lehetőségünk.

- A településrendezési tervet érintő módosítások jóváhagyását minden alkalommal széleskörű

egyeztetési eljárás és tervezési munka előzi meg. Az egyeztetési eljárás szabályait a

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzíti. A Korm.

rendelet településrendezési terv módosítására irányadó szabályai a bekövetkezett

változásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő kártalanításra vonatkozó rendelkezéseket

nem tartalmaznak, és a Korm. rendelet nem ró szabályozási kötelezettséget e tekintetben a

helyi jogalkotóra sem. A fentiekkel összefüggésben keletkezett kártalanítási igényekre

vonatkozó anyagi és eljárási rendelkezések egyéb jogszabályokban kerültek szabályozásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételére.

Kecskemét, 2017. január 17.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK