2019-12-23 15:53:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-12-20 12:03:00 | Bővebben...
 
 
 
2019-12-17 11:03:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Előterjesztések
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

„Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” c. kiemelt projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projekt megvalósítására és a projekt keretében odaítélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési Kézikönyv módosítása

Dr. Zombor Gábor polgármester

68-36/2012.

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 77/2010. (III.25.) KH. sz. határozatában döntött

arról, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a Dél-alföldi Operatív Program keretében

meghirdetett „Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projekt

javaslataihoz” (DAOP-2009-5.1.2/C) pályázati kiíráson belül, az integrált szociális jellegű

városrehabilitáció megvalósítására.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi

Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Mezei város és Ürgés integrált

szociális jellegű városrehabilitáció” című, DAOP-5.1.2./C-09-1f-2011-0002 azonosítószámú

pályázatáról a Kormány 1347/2011.(X.19.) sz. határozatában döntött a kiemelt projektjavaslat

akciótervi nevesítéséről.

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2012. október 02.-án kelt levelében értesítette

KMJV Önkormányzatát arról, hogy a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság

vezetője 487.815.358.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a benyújtott pályázatot.

A projektet konzorciumi együttműködésben valósítja meg Kecskemét Megyei Jogú Város

Önkormányzata, egyben mint a konzorcium vezetője mellett, együttműködő partnerként

jelenik meg a pályázatban a Türr István Képző és Kutató Intézet Kecskeméti Igazgatósága

(volt Kecskeméti Regionális Képző Központ), valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Dél-Alföldi Régió szervezete.

A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásával szerződő felek konzorciumot hoztak

létre abból a célból, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program keretében a DAOP 5.1.2/C

„Megyei Jogú Városok integrált fejlesztése” című kiemelt pályázati kiírásra a DARFÜ

Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez, mint közreműködő szervezethez,

szociális városrehabilitációs pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az

abban foglalt projekt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a konzorciumi partnerek Konzorciumi

Együttműködési Megállapodást kössenek a támogatásban részesült projekt megvalósítására.

A projekt elkészített részletes Akcióterületi Terve alapján a konzorciumi partnerek az

elszámolható költségekből a projektjavaslat megvalósításához szükséges saját forrást az

alábbiak szerint biztosítják:

Konzorciumi partner

megnevezése

Saját forrás (bruttóFt) Igényelt támogatás (bruttóFt)

KMJV Önkormányzata 82 518 072 467 602 406

Magyar Máltai

Szeretetszolgálat Dél-Alföldi

Régió

1 524 000 8 636 000

Türr István Képző és Kutató

Intézet

2 042 991 11 576 952

Összesen: 86 085 063 487 815 358

Kérem T. Közgyűlés felhatalmazását a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás

megkötésére.

2012. július 16.-tól módosultak az integrált városrehabilitációs témájú pályázati felhívásokhoz

kapcsolódó Programalap dokumentációs sablonok. Az egyes dokumentumokban az Új

Széchenyi Terv arculatának megfelelő felülvizsgálat történt. A Programalapok megvalósítása

során e dokumentumok a használatosak.

A Támogató levélben a Bíráló Bizottság a támogatás feltételeként határozta meg, hogy a

Támogatási Szerződés megkötéséhez aktualizálni kell a „végleges Programalap útmutató

„Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” c. dokumentuma alapján” a Kecskemét Megyei

Jogú Város Közgyűlése által 68/2012. (III.29.) KH. sz. határozatban elfogadott, a projekt

keretében odaítélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési

Kézikönyvet.

Az új dokumentumokat figyelembe véve elkészült a Működési Kézikönyv módosítása.

Kérem, T. Közgyűlést a módosított dokumentum elfogadására.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 68/2012.(III.29.) KH. számú határozatában

elfogadta, a „Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” c. kiemelt

projekt Akcióterületi Tervét, majd a 155/2012.(V.31.) KH. számú határozatában elfogadta

annak módosítását.

A hivatkozott közgyűlési döntéseket követően a projekt támogatásáról szóló értesítő levélben

a Bíráló Bizottság által megfogalmazott további feltételek teljesítése érdekében, szükséges a

jóváhagyott Akcióterületi Terv további módosítása és kiegészítése az alábbiak szerint:

- A projekt megvalósításának időszaka a támogatói döntés időbeni elhúzódása miatt

2012. november 1- 2014. május 31-re módosult. Ennek megfelelően a projekt

pénzügyi ütemezése is változik.

- A Konzorciumi partnerek költségét, a pénzügyi mellékletben „szolgáltatás sorról” át

kell vezetni „saját teljesítés” sorra.

- A Bíráló Bizottsági véleményezés szerint a lakóépületek fejlesztése esetén a beállított

költségek kissé meghaladják a pályázati referenciaértékeket. A költségek realitását

műszaki szakvélemény támasztja alá, amelynek alapján a Bíráló Bizottság általános

tartalék képzését javasolta nettó 4.569.214.-Ft értékben. Ennek alapján ezen összeg

tartalékkeretbe történő átcsoportosítása szükséges, mely a kivitelezési munkák során,

megfelelő műszaki indokoltság esetén, előre nem tervezhető, műszaki problémák

esetén felhasználható.

- Az Akcióterületi Terv részét képező kockázatelemzésben a Bíráló Bizottság javaslata

alapján, be kellett mutatni, hogy a Kedvezményezett milyen intézkedéseket tervez a

vandalizmus visszaszorítására és a fenntartási kötelezettségének teljesítésére.

- Támogatási Szerződés feltétele az Akcióterületi Terv részét képező CBA elemzés

újragondolása, a társadalmi megtérülés esetében. A feltétel figyelembevételével a

Közgazdasági elemzés átdolgozásra került az alábbiak szerint.

- Támogatási Szerződés feltétele az indikátorok újragondolása.

Egyébként változatlan projektelemekkel valósulhat meg a tervezett fejlesztés.

A Működési Kézikönyv és a Akcióterületi Terv módosítása kivonata nagy terjedelmére

tekintettel elektronikus formában kerül megküldésre.

Kérem T. Közgyűlést a módosítások átvezetésének jóváhagyására.

Kérem, T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezetben foglaltak

elfogadására.

Kecskemét, 2012. október 16.

Dr. Zombor Gábor

polgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK